0

เมื่อเป็นโรคปริทันต์.. แล้วรักษาอย่างไร??

เมื่อเป็นโรคปริทันต์.. แล้วรักษาอย่างไร??


2020-05-21 11:28:17

เมื่อเป็นโรคปริทันต์.. แล้วรักษาอย่างไร??


วิธีการรักษาโรคปริทันต์  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

  1. การรักษาเชิงป้องกัน

เนื่องจากโรคปริทันต์เป็นโรคที่เรื้อรัง  ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบุคลิกภาพ  ร่างกายและจิตใจ  การป้องกันมิให้เกิดโรคปริทันต์  จึงเป็นวิธีที่ดีและง่ายที่สุด   แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยจะต้องรักษาทันตสุขภาพให้ดี  โดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี  หมั่นไปพบแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน  เพื่อว่าทันตแพทย์จะได้ทำการตรวจช่องปากอย่างละเอียด  ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจพบการเป็นโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาทันท่วงทีก่อนที่โรคจะลุกลาม  หรือรุนแรงขึ้น   สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคและมีอาการอยู่แล้ว  การรักษาเชิงป้องกันยังมีความสำคัญ   เพราะถือว่าการป้องกันดังกล่าวเป็นการช่วยเสริมให้การรักษาของทันตแพทย์ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังช่วยให้การหายของเหงือกเร็วขึ้น   และป้องกันไม่ให้ลุกลามหรือเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่

  1. การรักษาขึ้นพื้นฐาน

การรักษาขึ้นพื้นฐานได้แก่  การขูดหินน้ำลาย  การเกลารากฟัน   เพื่อกำจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุและการขัดผิวฟันให้เรียบ  เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น  โดยหลังจากการรักษาแล้ว  เนื้อเยื่อปริทันต์ต่างๆ จะสามารถกลับเข้าสู่สภาพปกติหรืออย่างน้อยที่สุดจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น

  1. การรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติ

ผู้ป่วยเป็นโรคปริทันต์อักเสบจะมีการทำลายหรือสูญเสียอวัยวะปริทันต์ไปมากน้อยแล้วแต่ความรุนแรงหรือระยะของโรค ทำให้ช่องเหงือกลึก ซึ่งทำความสะอาดได้ยาก   การรักษาขึ้นพื้นฐานอาจไม่เพียงพอ   ต้องใช้การรักษาอื่นๆ เช่น  การผ่าตัดเหงือกและอาจต้องแต่งกระดูกเบ้าฟันร่วมด้วย  ซึ่งเป็นการกำจัดรอยโรคที่มีอยู่ให้น้อยลง  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำความสะอาดและรักษาดูแลได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี


หากมีรอยโรคลุกลามบริเวณร่องรากฟันกราม   การแก้ไขความผิดปกติอาจรักษาบริเวณช่องระหว่างรากฟันให้สะอาดและเปิดกว้างขึ้น   เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้แปรงซอกฟันเข้าไปทำความสะอาดได้สะดวกยิ่งขึ้นมากกว่าที่จะพยายามทำการผ่าตัดเพื่อเสริมกระดูกและเหงือกให้มาปิดร่องรากฟันกรามนั้น


ที่มา : หนังสือปวดฟัน ฟันผุ ดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับฟันและเหงือก เรียบเยงโดย ทพ.รชฎ  วัชระวาณิช