0

ฟันผุที่รากฟัน

ฟันผุที่รากฟัน


2019-11-15 17:45:34

ฟันผุที่รากฟัน

การเกิดฟันผุที่บริเวณรากฟันมักเกิดในกรณีที่เกิดการร่นของเหงือกหรือเกิดการละลายตัวของกระดูกรอบรากฟัน ทำให้รากฟันโผล่ขึ้นมาในช่องปาก ที่ผิวรากฟันเป็นบริเวณที่ง่ายต่อการยึดเกาะของแบคทีเรียและเกิดการผุกร่อนจากกรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้น เนื่องจากบริเวณรากฟันเป็นส่วนที่มีความคงทนต่อความเป็นกรดได้น้อยกว่าส่วนตัวฟัน หากแต่การเกิดการผุที่รากฟัน พบว่าประมาณ 20% สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะไม่มีการร่นของเหงือกหรือการทำลายของกระดูกก็ตาม

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักในการก่อให้เกิดการผุที่บริเวณรากฟันคือ การไม่แปรงฟันหรือการแปรงฟันไม่ถูกวิธี รองลงมาคือการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงบ่อยครั้งในแต่ละวัน นอกจากนี้ในผู้ที่รับประทานยาบางชนิดเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง เช่น ยาควบคุมความดันโลหิต ยารักษาโรคเบาหวาน หรือยารักษาโรคหัวใจ ซึ่งยาบางชนิดมีผลข้างเคียงทำให้น้ำลายในช่องปากมีปริมาณน้อยกว่าปกติ หรือผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งที่บริเวณศีรษะและลำคอ ซึ่งรังสีนั้นส่งผลต่อต่อมน้ำลาย ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานน้อยลง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ควรได้รับการดูแลเป็นประจำจากทันตแพทย์

รอยผุที่บริเวณรากฟันมักจะแตกต่างจากบริเวณตัวฟัน โดยรอยผุมักเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วและเป็นบริเวณกว้าง ทำให้การอุดฟันเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้วัสดุที่เลือกใช้ มักเป็นวัสดุที่มีการปลดปล่อยฟลูออไรด์เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในอนาคต หากแต่ถ้าผู้ป่วยยังคงไม่ดูแลรักษาความสะอาด ฟันซี่ที่ได้รับการอุดซ่อมแซมไปแล้วจะสามารถผุต่อได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยเหล่านี้ควรมาพบทันตแพทย์เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อรับการตรวจและฟลูออไรด์เสริมที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลเพื่อป้องกันฟันผุที่อาจเกิดขึ้นใหม่

ที่มา : http://www.info.dent.nu.ac.th/dentalHospital