0

ข่าวสารจาก thematter

ข่าวสารจาก thematter


2017-06-23 12:09:15

มนุษย์เรียนรู้ที่จะดูแลช่องปากมานานกว่าที่คุณคาดคิด อาการฟันผุเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าอภิรมย์มาแต่โบราณกาล และเมื่อคุณจำเป็นต้องพบปะผู้คนที่ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน กลิ่นปากที่ไม่น่าปรารถนามักเปลี่ยนทุกการปฏิสัมพันธ์ให้เป็นประสบการณ์ที่เลวร้าย การแปรงฟันจึงพัฒนาเคียงคู่กับสังคมมนุษย์ เมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ สุขภาพปากและฟันจึงจำเป็นอันดับต้นๆ ของชีวิต


สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่
https://thematter.co/byte/history-of-toothbrush/26720?draftsforfriends=VbHYbzyxmGlMSq9WWj2hXYq7U0gqONjI