0

ចម្រុះប្រសិទ្ធភាពក្នុងតែមួយ 


ឆ្លងតាមការលាយផ្សំបញ្ចូលគ្នានៃឱសថបូរាណធម្មជាតិជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប ធ្វើឲ្យឌែនតាមែត ក្លាយជាថ្នាំដុះធ្មេញចម្រុះប្រសិទ្ធភាពក្នុងដបតែមួយ ដែលអាចជួយព្យាបាលការពារអញ្ចាញ និងធ្មេញឲ្យរឹងម៉ាំ ព្រមទាំងសម្អាតមាត់ធ្មេញបានយ៉ា

ងស្អាតល្អ


ផលិតពីឱសថបូរាណធម្មជាតិបរិសុទ្ធចេញពីកំ

ណើតវត្ថុធាតុដើមឆ្លងកាត់កម្មវិធីជ្រើសយ៉ាងពិសេស


ធាតុផ្សំនៃឱសថបូរាណផ្សំចេញពីគុណប្រយោជន៍ជាច្រើ

នក្នុងការជួយកាត់បន្ថយអាការៈរលាកអញ្ចាញជួយផ្អិត

សាច់អញ្ចាញ ធ្វើឲ្យរឹងម៉ាំ និងមានសុខភាពល្អ


សាច់ថ្នាំដុះធ្មេញ គឺជាសាច់គ្រីមពណ៌សម៉

ត់ទន់ជាងថ្នាំដុះធ្មេញឱសថបូរាណទូទៅ


ដោយរូបមន្ដពិសេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ត្រឹមតែប្រើ

ក្នុងបរិមាណតិចតួចស្នើនឹងគ្រាប់សណ្ដែកខៀវក៏អាចធ្វើ

ឲ្យមាត់ធ្មេញស្អាតបានយ៉ាងល្អ 

អាចប្រើបានយូរជាងថ្នាំដុះធ្មេញទូទៅ ៧-៨ដង


កាត់បន្ថយការផ្ដុំនៃបាក់តេរីក្នុងមា

ត់ធ្មេញដែលជាមូលហេតុចំបងក្លិនមាត់


កាត់បន្ថយការផ្ដុំនៃកំណកកំបោ (Plaque) 

និងកំណកធ្មេញដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យធ្មេញពុក និងជំងឺអញ្ចាញ


គ្មានម្សៅនិងស្ករ ដែលជាសារធាតុ

ផ្សំទៅជម្រុញការបង្កើតនៃបាក់តេរី


គ្មានសារធាតុផ្អាប់និងសារធាតុដែលធ្វើឲ្យកើតពពុះដែលជាមូល

ហេតុនាំឲ្យរមាស់ក្រហាយនិងបង្កឲ្យកើតមានកំណកក្នុងមាត់ធ្មេញ

សម្អាតយ៉ាងល្អចេញពីខាងក្នុង ដោយឱសថបូរាណធម្មជាតិ 

ឱសថបូរាណធម្មជាតិដែលបានឆ្លងកាត់ការជ្រើសយ៉ាងល្អប្រណិត ធ្វើឲ្យឌែនតាមែតជាថ្នាំដុះធ្មេញជម្រើសថ្មីសម្រាប់អ្នកចូលចិត្ដរឿងសុខភាពមាត់ធ្មេញនិងត្រូវការថែរក្សាបែបធម្មជាតិ គ្មានសារធាតុផ្អាប់និងសារធាតុដែលធ្វើឲ្យកើតពពុះ ដែលអាចបន្សល់សារធាតុគីមីក្នុងរាងកាយ ដោយឱសថបូរាណដែលអ្នកជ្រើសប្រើប្រាស់សម្បូរណ៍ទៅដោយគុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើន ដែលជាប្រយោជន៍និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយព្យាបាលនិងការពារសុខភាពអញ្ជាញនិងធ្មេញឲ្យរឹងម៉ាំ

ផ្កាក្លាំពូ

មានគុណប្រយោជន៍ជួយដល់ការទប់ស្កាត់មេរោគបាក់តេរីផ្សេងៗ កាត់បន្ថយការផ្ដុំនៃមេរោគបាក់តេរីក្នុងមាត់ ដែលជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យមានក្លិនមាត់ ព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយការឈឺធ្មេញ ព្យាបាលឈាមចេញតាមជើងធ្មេញ និងមានធាតុផ្សំជួយដល់ការថែរក្សាជើងធ្មេញឲ្យរឹងម៉ាំល្អ 

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ

គឺជាឱសថបូរាណដែលមានគុណប្រយោជន៍ក្នុងការជួយឲ្យមានសំណើម ព្យាបាលរបួស និងកាត់បន្ថយការរលាកនៃជាលិកាផ្សេងៗ ដូចជាក្នុងមាត់ រួមទាំងជួយក្នុងការព្យាបាលអញ្ចាញ និងបង្កើននៃភាពរឹងម៉ាំរបស់អញ្ចាញឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង 

ទេពីរូ

មានគុណប្រយោជន៍ក្នុងការជួយព្យាបាលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទធ្មេញ និងជួយដល់ការភ្ជិតសាច់អញ្ចាញ ឲ្យរឹងម៉ាំ ផុតភាពកង្វល់ប្រហោងសាច់អញ្ចាញ ក្រៅពីនេះក្លិនក្រអូបនៃទេពីរូអាចជួយបង្កើនភាពស្រស់ថ្លាក្នុងមាត់ ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្អាត ស្រស់ថ្លាពេញមួយថ្ងៃ

ភិមសែន

មានគុណប្រយោជន៍ក្នុងជួយកាត់បន្ថយការហើម រលាកអញ្ចាញ កាត់បន្ថយការឈឺធ្មេញ និងមានក្លិនក្រអូបស្រាល ជួយក្នុងការបំបាត់ក្លិនមាត់ ធ្វើឲ្យខ្យល់ដង្ហើមស្រស់ថ្លាបានយូរ

អំបិលបរិសុទ្ធ 

គឺជាឱសថបូរាណជួយក្នុងការសម្អាតអញ្ចាញ និងធ្មេញ ជួយកាត់បន្ថយក្លិនមាត់ រួមទាំងជួយព្យាបាលអញ្ចាញ និងធ្មេញឲ្យរឹងម៉ាំល្អ

ផ្សំចេញពីឱសថបូរាណ សាច់ថ្នាំដុះធ្មេញមានពណ៌ស សាច់គ្រីមម៉ត់ជាងថ្នាំដុះធ្មេញទូទៅ

កាត់បន្ថយការផ្ដុំនៃបាក់តេរីក្នុងមាត់ធ្មេញដែលជាមូលហេតុចំបងក្លិនមាត់

គ្មានសារធាតុផ្អាប់ ដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យរមាស់ក្រហាយនិងបង្កឲ្យកើតមានកំណកក្នុងមាត់ធ្មេញ 

រូបមន្ដពិសេស មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ប្រើម្ដងបន្ដិចស្នើនឹងគ្រាប់សណ្ដែកខៀវ ប្រើបានយូរជាងថ្នាំដុះធ្មេញទូទៅប្រមាណ ៧-៨ដង

គ្មានម្សៅនិងស្ករ ដែលជាសារធាតុផ្សំទៅជម្រុញការបង្កើតនៃបាក់តេរី

សារធាតុដែលធ្វើឲ្យកើតពពុះដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យរមាស់ក្រហាយនិងបង្កឲ្យកើតមានកំណកក្នុងមាត់ធ្មេញ

ព្រោះធាតុផ្សំចេញអំពីឱសថបូរាណ ទើបមានគុណសម្បត្ដិជួយកាត់បន្ថយការរលាកអញ្ចាញ ជួយធ្វើឲ្យភ្ជិតសាច់អញ្ចាញ រឹងម៉ាំ សុខភាពល្អ

កាត់បន្ថយការផ្ដុំនៃកំណកកំបោ (Plaque) និងកំណកធ្មេញដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យធ្មេញពុក និងជំងឺអញ្ចាញ