0

ลักษณะของฟันที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในช่องปาก


2020-05-20 10:37:50

ลักษณะของฟันที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในช่องปาก


-ได้แก่ ฟันผุ, ฟันแตกและบิ่นคม

ฟันผุที่ไม่ได้รับการบูรณะอุดรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีจะมีขอบคม, ฟันที่ใช้เคี้ยวมานานๆ ย่อมมีการสึกกร่อน ก็มีขอบคม, ฟันที่แตกบิ่นไปหมดแล้ว เหลือแต่รากฝังอยู่ในเหงือก ไม่ถอนออก รากฟันเหล่านี้ก็มี ความคม, ฟันที่เกหรือบิดไปมา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองหรือเกิดเพราะเป็นโรครำมะนาดก็ตามก็มีความแข็งคมเหมือนกัน, สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่เกิดจากฟันที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี่เอง ถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี อาจเป็นปัญหาทำให้เกิดแผลมะเร็งในช่องปากได้ง่ายๆ เช่น แผลมะเร็งที่ลิ้น พบได้บ่อยมาก และมักพบว่าเกิดที่ด้านข้างของลิ้นมากกว่าส่วนอื่น เกิดจากการระคายเพราะลิ้นครูดถูกับขอบของฟันกรามล่างด้านใน เนื่องจากตำแหน่งของฟันกรามล่างนี้อยู่แนบชิดและเสียดสีกับด้านข้างของลิ้น ตลอดเวลาที่ลิ้นเคลื่อนไหวขณะพูดหรือกินอาหาร ถ้าฟันกรามซี่ใดซี่หนึ่งหรือหลายซี่ เกิดแตกบิ่นและคมแล้วไม่จัดการรักษาบูรณะให้เรียบร้อย

ไม่ว่าจะอุดหรือถอนออกก็ตาม ความคมแข็งของฟันที่เสียดสีครูดกับลิ้น อยู่นานๆ จะทำให้เกิดแผลมะเร็งของลิ้นได้ จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในโรงพยาบาลศิริราชพบว่ามะเร็งของลิ้นที่เกิดจากการครูดกับฟันที่บิ่นคม มีถึงร้อยละ 36.2 ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมากทีเดียว, เหตุที่พบมากถึงขนาดนี้ เข้าใจว่า เป็นเพราะชาวไทยโดยทั่วๆ ไปไม่ค่อยเอาใจใส่เกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากเท่าที่ควร หรืออาจจะยังมองไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ฟันที่ผุหรือแตกบิ่นถ้าเป็นฟันด้านหน้า ก็มักจะรีบหาทางซ่อมแซมรักษาเอาไว้ เพราะเกรงจะเป็นปมด้อยเกี่ยวกับความสวยงาม แต่ถ้าเกิดกับฟันที่อยู่ด้านในๆ เช่นฟันกราม ซึ่งมองหรือยิ้มไม่เห็น ก็มักจะละเลยไม่ค่อยเอาใจใส่ที่จะบูรณะรักษา ยิ่งถ้าไม่มีอาการปวดเจ็บด้วยแล้ว ก็มักจะปล่อยทิ้งไว้นานเป็นปีๆ ก็มี กลายเป็นสิ่งระคายที่ครูดถูกับลิ้นจนเกิดเป็นแผลมะเร็งในที่สุด

มะเร็งของเยื่อบุช่องปาก หรือด้านในของแก้ม ก็เกิดได้จากความคม แข็งของฟันกรามครูดถู หรือเพราะมีฟันเกกัดแก้มเอาบ่อยๆ ส่วนมะเร็งของเหงือก พบว่าเกิดจากการครูดถูกับรากฟันที่ฝังค้างอยู่นานๆ ไม่ถอนออกให้เรียบร้อย

นี่คือความสำคัญของฟันของเราเอง สิ่งเล็กน้อยที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงมักปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาให้ดี ซึ่งวันดีคืนดีมันกลายเป็นหอกข้างแคร่ ที่ทำให้เราแย่ โดยนึกไม่ถึงได้ง่ายๆ

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกัน คือการใส่ ฟันปลอม ฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นชนิดถอดได้หรือติดแน่นก็ตาม อาจเป็นสิ่งระคายที่ทำให้เกิดแผลมะเร็งในปากได้เหมือนกัน ฟันปลอมชนิดถอดได้จะมีขอบแข็ง ถ้าทำไม่ดีไม่สนิทแนบพอ แน่ละย่อมกลายเป็นของที่คมบาดเหงือกหรือเนื้อเยื่อในปากเป็นแผลได้ ส่วนชนิดติดแน่นถ้าขอบฟันทำไว้ไม่สนิท ก็มักจะครูดกับเหงือกเป็นแผลได้เหมือนกัน


ที่มา: ทันตแพทย์สมนึก  วัฒนสุนทร

CONTACT US

บริษัท  โนวัส  อินเตอร์ เทรด  จำกัด
1/935 ม.17 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2057-4773

Email : cs@novusintertrade.comCopyright ® 2017 mydentamate.com เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่